ไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่าธรรมชาติ… การมาของโรคระบาดโควิด-19 เป็นอีกบทพิสูจน์หนึ่งของคำพูดนี้ หลายคนถึงกับบอกว่ารุนแรงที่สุดในรอบ 100 ปี (ย้อนไป 102 ปีเกิดเกิดการระบาดใหญ่ของไข้หวัดสเปน)

โชคดีที่ประเทศไทยสามารถควบคุมการระบาดได้อย่างรวดเร็ว ต่างจากหลายประเทศที่อัตราผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยังเพิ่มสูงขึ้น บางประเทศประกาศปิดประเทศรอบสองก็มี

แต่… ถึงจะสามารถควบคุมการระบาดภายในประเทศได้ เศรษฐกิจภายในประเทศก็ยังไม่กระเตื้องขึ้น เพราะประเทศไทยพึ่งพาการส่งออก และการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นหลัก

ผลกระทบของการระบาดของโรคติดต่อครั้งนี้ นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าต้องใช้เวลาอย่างต่ำ 2-3 ปี กว่าระบบเศรษฐกิจจะกลับมาเป็นเหมือนเดิม

และ… มีการคาดการว่าระบบเศรษฐกิจโลกหลังเหตุการณ์ครั้งนี้ จะไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิม หลายธุรกิจต้องทบกวนการดำเนินธุรกิจใหม่ เพื่อที่จะทำให้ตนเองพร้อมรับมือเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นทำนองนี้ในอนาคต

New Normal หรือ ความปกติใหม่ถูกนำมาพูดถึงเพื่ออธิบายความไม่ปกติ ที่อาจเกิดขึ้นบ่อยๆ ในอนาคตจนกลายเป็นเรื่องปกติ เพื่อให้ทุกธุรกิจต้องปรับตัวพร้อมรับกับเหตุการณ์ที่ไม่ปกติในอนาคต

ทุกวิกฤติ มีโอกาส…

สิ่งหนึ่งที่ประเทศไทยได้น่าจะได้เรียนรู้จากเหตุการณ์ครั้งนี้คือ ควรส่งเสริมให้เกิดการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจภายในประเทศมากยิ่งขึ้น ไม่แค่เพียงหวังพึ่งการท่องเที่ยว และส่งออกเท่านั้น

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง คือคำตอบ

ผมมองว่าประชาชนพร้อม และหลายคนวางแผนแล้ว อย่างที่ผมได้เห็นจากกระแสคนเตรียมหันหลังให้กับเมืองหลวง หาซื้อที่ดินต่างจังหวัดใกล้ๆ กรุงเทพ เพื่อประกอบอาชีพที่พร้อมรับกับเหตุการณ์ในอนาคต แน่นอนหนึ่งในอาชีพนั้นคือ เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่น้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ

การทำเกษตรผสมผสาน เพื่อลดความเสียง ปลูกสิ่งที่ใช้เป็นอาหารทานเองได้ และเพื่อให้อยู่ได้ในสถานะการณ์ที่อาจต้องอยู่กับบ้านเท่านั้น

การใช้อินทรีย์วัตถุเพื่อให้เกิดความยั่งยืนไม่ทำลายวงจรการหมุนเวียนธาติอาหาร และยังได้ประโยชน์ด้านสุขภาพอีกด้วย

รวมถึงการรวมกลุ่ม ช่วยเหลือ แบ่งปัน เพื่อให้เกิดความสามัคคี และการแปลกเปลี่ยนความรู้

แต่… ความตั้งใจของประชาชนจะประสบความสำเร็จได้ สำคัญที่สุดคือ ต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ หรือตรงกับแผนการพัฒนาประเทศหลังเหตุการณ์โควิด-19 ด้วย

จบ.