ปัจจุบันเป็นเรื่องที่น่าดีใจมากๆ ที่คนไทยหลายคน น้อมนำคำสอนของในหลวงรัชการที่ 9 ที่ว่าด้วย “แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง” เข้ามาเป็นหลักในการใช้ชีวิต

ผมเองก็เช่นกัน…

ปัจจุบันผมทำงานบริษัทอยู่ในกรุงเทพ และทำงานเสริม คือเพาะพันธุ์ปลาสวยงาม และขายให้กับลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศ

ซึ่งส่วนตัวผมยังรู้สึกว่า ชีวิตยังไม่มีความมั่นคง การทำงานบริษัทยังไม่ตอบโจทย์ เพราะต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยเศรษฐกิจ และแนวทางการบริหาร ของฝ่ายบริหาร

ผมค้นหาคำตอบให้กับตัวเอง จนพบกับคำสอนของในหลวงรัชการที่ 9 ว่าด้วย “แนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งผมเชื่อว่าเหมาะคนไทยอย่างยิ่ง เพราะเข้ากับสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ และการดำเนินชีวิตของคนไทย

การน้อมนำแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ แต่ละคนคิดไม่เหมือนกัน และต่อไปนี้คือ

แนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง ในแบบของผม

ประมาณปี 2560 ผมเริ่มทำตามแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง และผมตั้งใจไว้ว่า วันหนึ่งผมจะหาซื้อที่ดินใกล้กรุงเทพแปลงเล็กๆ เพื่อใช้ทำเกษตรแบบผสมผสาน และเลี้ยงสัตว์

ผมทดลองทำเกษตรโดยใช้พื้นที่เล็กๆ ภายในบ้านอยู่สองสามปี และต้นปี 2563 นี้เอง ที่ผมเริ่มมองหาที่ดินเพื่อที่จะสานต่อความตั้งใจที่จะเป็นเกษตรกร

เชื่อมั้ยครับว่า คนที่มีแนวคิดออกจากเมืองใหญ่ เพื่อไปทำเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีเยอะประมาณหนึ่งเลยทีเดียว

เมื่อมีความต้องการที่จะซื้อที่ดินไปทำเกษตรเยอะ นายหน้าค้าที่ดินหลายคนจึงหาที่ดินออกมาขายกันแบบปิดแปลงนี้ปุ๊บ เปิดขายแปลงใหม่ปั๊บ พอกำหนดวันจองและดูพื้นที่จริง ขายหมดภายในวันที่เปิดจอง หรือภายในอาทิตย์นั้นเลยทีเดียว

หลายคนมาพร้อมกับเงินก้อนโตที่พร้อมจะใช้ซื้อที่ดิน และปรับพื้นที่ให้เป็นแบบ โคก หนอง นา ได้ในทันที และก็มีอีกมากที่ยังไม่พร้อมมากนัก จึงซื้อที่ดินในรูปแบบเงินผ่อน

ผมต้องใช้เงินก้อนโตเพื่อสร้างชีวิตแบบพอเพียง?

ผมเริ่มเกิดข้อสงสัยว่า ผมเดินถูกทางหรือไม่ เพราะแค่คิดผิวเผิน การใช้เงินลงทุนมากมาย หรือการใช้จ่ายที่เกินตัวเพื่อสร้างชีวิตในรูปแบบพอเพียง มันดูขัดกันชอบกล ผมจึงหยุดคิดทบทวนว่าจริงๆ แล้วจุดประสงค์ของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร?

… คนไทยมีความสุขที่ยั่งยืน และมีความสามัคคี …

นั่นคือสิ่งที่ผมสรุปได้ เพราะองค์ประกอบภายใต้แนวคิดนี้ล้วนมุ่งเป้าไปที่ คนไทยมีความสุขที่ยั่งยืน และมีความสามัคคี เช่น

“ทำเกษตรผสมผสาน เพื่อลดความเสี่ยง และเพื่อให้สิ่งต่างๆ พึ่งพาซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดความยั่งยืน และพึ่งพาตนเองได้ “

“ทำแค่พอให้มีที่อยู่ พอให้มีกิน ทำให้ไม่ต้องเบียดเบียดคนอื่น ให้เกิดความเดือดร้อน “

“หากพอมีเหลือ จึงแบ่งปัน เพื่อให้เกิดความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน”

และ… แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงยังสามารถปรับใช้ได้กับทุกอาชีพ หากคุณต้องการที่จะมีความสุขที่ยั่งยืน และความสามัคคี

ทุกวันนี้ความตั้งใจของผมยังเหมือนเดิม แต่ผมเปิดกว้างมากขึ้น เพราะในมุมมองของผม แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคือ …

“เพื่อให้ผมมีความสุขที่ยั่งยืน และมีความสามัคคี”

จบ.